mitsubishi_logo

Innowacyjność

o Mitsubishi

Alians 2022 przyniesie 10 miliardów euro rocznie

W o Mitsubishi , Aktualności , Rozwiązania techniczne
Opublikowano

ALLIANCE 2022: WEDŁUG NOWEGO PLANU ROCZNY EFEKT SYNERGII MA PRZYNIEŚĆ 10 MLD. EURO A PROGNOZY PRZEWIDUJĄ ŁĄCZNĄ SPRZEDAŻ NA POZIOMIE 14 MLN SZTUK. POJAZDÓW I SKONSOLIDOWANY PRZYCHÓD NA POZIOMIE 240 MLD. USD. 

Renault, Nissan i Mitsubishi Motors zacieśniają współpracę i przyspieszają realizację projektów z wykorzystaniem wspólnych platform, silników i nowych technologii.  

Nowy plan 6-letni zakłada realizację następujących celów:

 • Ponad 9 mln. pojazdów zbudowanych na bazie 4 wspólnych platform
 • Proporcja wspólnych układów napędowych wzrośnie z jednej trzeciej do trzech czwartych całkowitej produkcji
 • Kolejne efekty synergii spodziewane są w dziedzinie elektryfikacji, łączności oraz technologii pojazdów autonomicznych.
 • Zostanie zaprezentowanych 12 modeli z napędem elektrycznym, wykorzystujących dostępne platformy dla tego typu aut (EV) oraz podzespoły.
 • Zadebiutuje 40 nowych modeli wykorzystujących technologię jazdy autonomicznej (AD – autonomous drive)
 • Wejście na rynek usług transportu publicznego związanych z obsługą pojazdów zrobotyzowanych.


Dziś ogłoszono sześcioletni plan Alliance 2022, stawiający nowe cele i przewidujący  finalny efekty współpracy na poziomie 10 miliardów Euro. 

Carlos Ghosn, prezes i dyrektor generalny Aliansu, powiedział: „Stawiamy dziś kolejny, milowy krok w rozwoju naszych połączonych firm. Plan strategiczny Alliance 2022 przyniesie finalnie podwojenie rocznych efektów synergii do 10 miliardów euro. Aby osiągnąć ten cel, z jednej strony Renault, Nissan i Mitsubishi Motors przyspieszą współpracę dotyczącą wspólnych platform, silników i nowej generacji napędów elektrycznych, technologii autonomicznych oraz łączności. Z drugiej strony efekty synergii naszych działań wzrosną dzięki rosnącej skali współpracy. Nasza łączna sprzedaż wzrośnie do ponad 14 milionów egzemplarzy, przy czym na finiszu realizacji planu planowane jest uzyskanie przychodów na poziomie 240 miliardów dolarów”. 

W ramach Sojuszu 2022 firmy członkowskie zwiększą wykorzystanie wspólnych płyt podłogowych, z dziewięcioma milionami pojazdów wykorzystujących 4 wspólne platformy. Plan zakłada również wykorzystanie wspólnych układów napędowych w 75 procentach wolumenu sprzedawanych samochodów. 

Sojusz 2022 zakłada rozwój i wspólne wykorzystywanie technologii związanych z pojazdami elektrycznymi, a także opracowywanie i wdrażanie zaawansowanych autonomicznych układów napędowych, skomunikowania pojazdów i nowych usług w zakresie mobilności. 

Dwanaście nowych samochodów elektrycznych o zerowej emisji zostanie wprowadzonych na rynek do roku 2022, wykorzystując nowe, wspólne dla wielu segmentów, platformy pojazdów elektrycznych i komponenty. W tym samym okresie zostanie wprowadzonych 40 pojazdów z różnymi poziomami funkcji autonomicznych, aż do samochodów o pełnej autonomii. Przejęcie roli operatora usług w zakresie pojazdów zautomatyzowanych, świadczących usługi transportowe, jest zasadniczą częścią nowej strategii usług związanych z mobilnością. 

Nowe logo i aktywność na platformach online Sojuszu, symbolizuje rosnącą konwergencję i współpracę pomiędzy firmami członkowskimi. 

Carlos Ghosn stwierdził: „Plan przyczyni się do wzrostu i rentowności naszych spółek członkowskich. Chcemy korzystać z potencjału trzech silnych firm pracujących wspólnie na wspólną korzyść. Alians rozwija się i rośnie od 1999 r., najpierw jako współpraca dwóch koncernów, a dzięki Alliance 2022 udowodnimy, że będziemy rozwijać się i funkcjonować z trzema lub więcej firmami”. 

ALIANS 2022 – CELE I SZCZEGÓŁY 

Alians 2022 - sprzedaż, przychody i synergia

W tym roku Renault, Nissan i Mitsubishi Motors stały się największą na świecie grupą motoryzacyjną, biorąc pod uwagę wielkość sprzedaży. W pierwszej połowie 2017 r. ich sprzedaż wzrosła o siedem procent rok do roku, do 5,27 mln sztuk, podczas gdy łączna sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnęła łączną liczbę ponad 500 000 sztuk. 

Według prognoz, całkowita sprzedaż jednostkowa spółek członkowskich osiągnie  do końca realizacji planu 14 milionów pojazdów rocznie. Przewiduje się także, że łączne przychody finansowe do tego czasu osiągną 240 miliardów dolarów, czyli o ponad 30 procent więcej, przy łącznych dochodach osiągniętych w 2016 roku w wysokości 180 miliardów dolarów. 

Wzrost finalnych celów synergii wynoszący 10 miliardów euro wynika z 16-procentowego wzrostu efektu synergii w 2016 r., do 5 miliardów euro. Podwojenie zostanie osiągnięte częściowo dzięki wkładom Mitsubishi Motors, w szczególności poprzez lepsze wykorzystanie obecnych lokalizacji i wspólnych fabryk, wspólne platformy samochodowe oraz intensywniejsze działania na dojrzałych i wschodzących rynkach. 

Dodatkowych efektów synergii należy spodziewać się w segmencie lekkich pojazdów dostawczych, obsłudze posprzedażowej i wymianie technologii w pojazdach elektrycznych, autonomicznych napędach, łączności pomiędzy samochodami oraz nowych usługach związanych z transportem. Będzie to uzupełniać synergie z istniejących połączonych obszarów inżynierii: inżynieria produkcji i łańcucha dostaw; zakupy i zasoby ludzkie. 

Zwiększenie portfolio bazowych płyt podłogowych i silników

Obok trzech sektorów technologicznych, firmy członkowskie będą rozszerzać stosowanie wspólnych platform i układów napędowych. 

Nowe plany zakładają:

 • W 2022 r. wyprodukowanych zostanie ponad 9 milionów pojazdów na czterech wspólnych płytach podłogowych – wzrost w stosunku do 2016 r., kiedy to 2 miliony pojazdów powstawały na dwóch płytach podłogowych
 • Do końca planu firmy członkowskie będą dzielić 22 silniki z łącznej liczby 31, w porównaniu do 14 silników z łącznej liczby 38 w 2016 roku
 • Strategia wspólnych płyt podłogowych - oparta na architekturze CMF - zostanie rozszerzona na nową wspólną platformę EV z zaawansowanym autonomicznym napędem oraz o nową wspólną platformę B dla pojazdów średniej wielkości.
 • Mitsubishi Motors uzyska dostęp do architektury CMF i wykorzysta wspólne jednostki napędowe do roku 2020 

Rozszerzenie Rodziny Wspólnych Modułów jest kontynuacją sukcesu wspólnej architektury pojazdów Renault i Nissana, obejmującej wykorzystanie wspólnych platform i układów napędowych w szerszej gamie pojazdów. Skorzystają z niej m.in. Nissan Rogue, Qashqai i X-Trail, Renault Espace, Kadjar i Megane, a także Renault Kwid i Datsun redi-GO. 

Allians 2022 - sektory technologiczne

Do synergii przyczynią się sektory budowania technologii, likwidując zjawisko dublowania deweloperów wewnątrz aliensu i zapewniając im coraz szybszy i sprawniejszy dostęp do innowacji. 

 1. Umacnianie pozycji lidera w dziedzinie pojazdów elektrycznych (EV) 

Jako pionierzy i światowy lider w dziedzinie sprzedaży pojazdów z napędem elektrycznym (EV), złączone sojuszem firmy planują utrzymać pozycję numeru jeden wśród głównych dostawców masowo produkowanych i przystępnych cenowo samochodów elektrycznych na całym świecie. Do 2022 r. spółki członkowskie znacznie zwiększyłyby zasięg swoich produktów we wszystkich głównych segmentach na kluczowych rynkach – w Japonii, USA, Chinach i Europie. 

Sektor technologii elektrycznych obejmuje: 

 • Wspólną, skalowalną platformę EV dla wielu klas samochodów do roku 2020, z prognozą, że do roku 2022 70% wolumenu EV będzie opierać się na wspólnych platformach
 • Nową rodzinę silników i akumulatorów dla EV, które mają zostać wprowadzone od 2020 r., do modeli firm członkowskich
 • 12 nowych, zeroemisyjnych pojazdów elektrycznych, które zostaną wprowadzone do produkcji do 2022 r
 • Uzyskanie zasięgu ponad 600 km dla EV osiągniętego do 2022 r., w oparciu o metodologię homologacji NEDC
 • 30-procentowy spadek kosztu akumulatorów od 2016 do 2022
 • 15 minutowy czas ładowania, aby zapewnić zasięg 230 km do roku 2022, wzrost z 90 km osiąganych w 2016 r. Rezultat osiągnięty w oparciu o metodologię homologacji NEDC.
 • Zoptymalizowany, płaski kształt akumulatorów, zapewniający dodatkową przestrzeń kabiny i większą elastyczność projektowania
 • Przyjęcie nowej technologii PHEV opracowanej przez Mitsubishi Motors jako wspólnego rozwiązania PHEV w segmencie C/D do roku 2022 
 1. Dostarczenie pojazdów autonomicznych i zrobotyzowanych 

Firmy członkowskie są w trakcie opracowywania 40 pojazdów wyposażonych w różne poziomy technologii autonomicznej jazdy (AD); debiutują one do 2022 r. 

Programy testowe są prowadzone w różnych regionach świata, w ramach rozwoju technologii autonomicznych (AD). Mają one umożliwić firmom członkowskim zaoferowanie zaawansowanych funkcji AD dla pojazdów popularnych z rynku masowego. Harmonogram wdrażania AD będzie obejmował: 

2018: Wysoce autonomiczny pojazd do wykorzystania na autostradach - przy ciągłym monitorowaniu otoczenia przez człowieka.

2020: Wysoce autonomiczny pojazd do użycia w miastach - przy ciągłym monitorowaniu otoczenia przez człowieka.

2020: Wysoce autonomiczny pojazd do wykorzystania na autostradach - z okazjonalną interwencją kierowcy.

2022: Pierwszy w pełni autonomiczny pojazd samochodowy - bez konieczności interwencji człowieka. 

Testy praktyczne są kontynuowane w samochodach typu „robo” z partnerami DeNA (Japonia) i Transdev (Francja). Ich zadaniem jest utorowanie drogi do nowej ery mobilności, w której powstała grupa ma stać się: 

 • Kluczowym operatorem usług transportowych związanych ze zrobotyzowanymi pojazdami, który będzie również zawierał kolejne umowy partnerstwa w tej dziedzinie
 • Głównym graczem i dostawcą pojazdów do celów transportu publicznego i usług typu car-sharing. 
 1. Uruchamianie usług łączności i mobilności

Zespół łączności pomiędzy samochodami i usług mobilnych opracowuje nowe usługi związane z mobilnością i planuje współpracę z kolejnymi partnerami. Ponadto nowe rozwiązania łączności dla klientów końcowych będą dostępne w pojazdach już w 2018 roku. Obejmują one: 

 • Wspólny system informacyjno-rozrywkowy i wspólny system łączności wewnątrz pojazdu
 • Uruchomienie platformy Connected Cloud w celu zarządzania wszystkimi interfejsami danych
 • Rozwiązanie chmurowe zapewni bramę do usług AD dla pojazdów autonomicznych, zrobotyzowanych, samojezdnych pojazdów dostawczych i transportu publicznego. 

Platforma Connected Cloud zapewni wydajność operacyjną dla firm członkowskich, takich jak usprawnienie zarządzania logistyką oraz lepsze wykorzystanie wymiany danych w produkcji, a także jako mechanizm redukcji kosztów gwarancyjnych. 

Plan łączności będzie obejmował rozwój otwartego ekosystemu, który umożliwi wdrażanie nowych usług i funkcji w całym cyklu życia pojazdu.