mitsubishi_logo

Eclipse Cross

Made in Japan

Bezpieczeństwo 4x4

o Mitsubishi

Duży wzrost sprzedaży MMC w pierwszych trzech kwartałach roku fiskalnego 2017

W o Mitsubishi , Aktualności , ASX , Eclipse Cross
Opublikowano

Firma Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ogłosiła wyniki finansowe z pierwszych dziewięciu miesięcy bieżącego roku fiskalnego i przedstawiła prognozę finansową na cały rok fiskalny kończący się 31 marca 2018. W okresie dziewięciu miesięcy, do 31 grudnia firma odnotowała wzrost przychodów o 13%, do 1,52 biliona jenów. Zysk operacyjny mocno wzrósł - do 64,6 miliarda jenów, przy marży operacyjnej 4,3%, w porównaniu do straty operacyjnej w wysokości 23,2 miliarda jenów w tym samym okresie roku fiskalnego 2016. Firma wygenerowała zysk netto w wysokości 70,1 miliarda jenów za ostatni okres dziewięciu miesięcy, odwracając stratę netto w wysokości 213,3 miliarda jenów w analogicznym dziewięciomiesięcznym okresie ubiegłego roku. Globalna sprzedaż roku wzrosła o 15% rok do roku do 777.000 sztuk pojazdów, odzwierciedlając silny popyt w Japonii, Chinach i regionie ASEAN. Biorąc pod uwagę dobre wyniki sprzedaży i postępy w redukcji kosztów Mitsubishi Motors podwyższa prognozę na cały rok fiskalny 2017 i prognozę dywidendy na koniec roku fiskalnego.

1. Wyniki finansowe za 9 miesięcy roku fiskalnego 2017

 

(miliardy jenów)

Kwartały I - III, 9 miesięcy (kwiecień - grudzień )

Rok fiskalny 2016
dane rzeczywiste

Rok fiskalny 2016
dane rzeczywiste

Zmiana
(rok do roku)

Wolumen sprzedaży
(w tysiącach egz.)

673

777

+104

Sprzedaż netto

1.341,8

1.518,1

+176,3

Zysk operacyjny
(Marża operacyjna)

-23,2
(-1,7%)

64,6
(4,3%)

+87,8
(+6,0%)

Zysk przed podatkiem

-22,2

81,1

+103,3

Zysk netto *1

-213,3

70,1

+283,4

1 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej


2. Globalna wielkość sprzedaży
Globalna sprzedaż w okresie dziewięciu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2017 roku wzrosła o 15% rok do roku do 777.000 sztuk pojazdów, odzwierciedlając silny popyt w Japonii, Chinach i regionie ASEAN.

Sprzedaż w Japonii wzrosła o 24% rok do roku, osiągając 62.000 sztuk. Wzrost ten był napędzany przez powrót na rynek samochodów z segmentu Kei, z dużym popytem na oferowane modele, w tym "eK Wagon" i "eK Space", a także Delica D: 5 i innych serii samochodów serii "Active Gear".

W Chinach sprzedaż wzrosła o 63% rok do roku, do 103.000 sztuk, ze względu na popyt na produkowanego na miejscu Outlandera.

Sprzedaż w regionie ASEAN wzrosła o 25%, do 187.000 sztuk, ze względu na sukces nowego XPANDER MPV, który w Indonezji został wprowadzony na rynek w październiku.

Sprzedaż nowego kompaktowego SUV Eclipse Cross bez przeszkód rozpoczęła się w Europie, a samochód wkrótce zacznie wkraczać na kolejne ważne rynki, w tym Oceanii, Ameryki Północnej i Japonii. Popyt na Eclipse Cross ma przyczynić się do oczekiwanego wzrostu sprzedaży w całym roku fiskalnym 2017 oraz w roku fiskalnym 2018.


3. Korekta prognoz na pełny rok fiskalny 2017 wraz z prognozą dywidendy
Biorąc pod uwagę dobre wyniki sprzedaży i postępy w redukcji kosztów w okresie dziewięciu miesięcy obejmującym trzeci kwartał roku fiskalnego, Mitsubishi Motors zmienia prognozę na cały rok fiskalny 2017 i prognozę dywidendy na koniec roku fiskalnego, jak pokazano poniżej.

Prognoza na pełny rok fiskalny 2017

(miliardy jenów)

Rok fiskalny (kwiecień 2017 - marzec 2018)

 

Porównanie
Rok fiskalny 2016
(dane rzeczywiste)

Poprzednia prognoza

Aktualna prognoza

Zmiana

 

 

Wolumen sprzedaży
(w tysiącach egz.)

1.029

1.090

+61

 

926

Sprzedaż netto

2.000,0

2.100,0

+100

 

1.906,6

Zysk operacyjny
(Marża operacyjna)

70,0
(3,5%)

95,0
(4,5%)

+25
(+1,0%)

 

5,1
(0,3%)

Zysk przed podatkiem

79,0

110,0

+31,0

 

8,9

Zysk netto *1

68,0

110,0

+32,0

 

-198,5

1 Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

 

Prognoza dywidendy

(miliardy jenów)

Dywidenda na akcję

 

Porównanie
Rok fiskalny 2016
(dane rzeczywiste)

Poprzednia prognoza

Aktualna prognoza

Zmiana

 

 

Dywidenda zaliczkowa

7

7

+/- 0

 

5

Dywidenda końcowa

7

10

+3

 

5

Dywidenda roczna

14

17

+3

 

10


Osamu Masuko, Prezes i Dyrektor Zarządzający Mitsubishi Motors, powiedział - Biorąc pod uwagę nasz powrót do formy i dobre wyniki w pierwszych dziewięciu miesiącach roku, zmieniliśmy dzisiaj naszą prognozę na cały rok. Popyt na nowe modele i zwiększona sprawność operacyjna dają nam pewność, że osiągniemy ten cel w bieżącym roku fiskalnym. Będziemy również nadal dokonywali niezbędnych inwestycji, by zbudować fundament naszego przyszłego wzrostu. W oparciu o te przewidywania zrewidowaliśmy prognozę dywidendy na koniec roku z wcześniejszej zapowiadanych 7 jenów na akcję do 10 jenów.

O Mitsubishi Motors Corporation (MMC)
MMC jest globalnym producentem samochodów z siedzibą w Japonii, wyznaczającym trendy w segmentach pick-up’ów i SUV-ów oraz w rozwoju technologii napędu na cztery koła. Firma jest obecna na ponad 160 rynkach, ze szczególną reprezentacją w krajach Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej ASEAN. Jako pionier elektromobilności, który od roku 1966 prowadzi badania nad pojazdami elektrycznymi, firma zaprezentowała w roku 2009 pierwszy seryjnie produkowany samochód elektryczny (i-MiEV), a następnie, w roku 2013 model Outlander PHEV – pierwszy hybrydowy SUV typu plug-in z elektrycznym napędem na cztery koła.

MMC zatrudnia 30 000 pracowników na całym świecie i wytwarza samochody w zakładach produkcyjnych w Japonii, Tajlandii, Chinach, Indonezji, Filipinach i Rosji. Lokomotywami wzrostu potęgi koncernu są modele Pajero Sport, L200/Triton i Outlander. W roku fiskalnym 2016 firma sprzedała na całym świecie 926 000 egzemplarzy pojazdów, osiągając sprzedaż netto na poziomie 1.9 bilionów jenów.

 Adnotacja dotycząca komunikatów wybiegających w przyszłość
Wszystkie komunikaty zawarte w niniejszym dokumencie, inne niż fakty historyczne, zawierają deklaracje na przyszłość i są oparte na bieżących prognozach, oczekiwaniach, celach, planach i wyliczeniach Mitsubishi Motors Corporation. Każda prognozowana wartość jest obliczana lub uzyskiwana na podstawie stosownych założeń. Raporty dotyczące przyszłości wiążą się z nieodłącznym ryzykiem i niepewnością. Wiele istotnych czynników może spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się różnić od prognoz zawartych w raporcie. Istotne czynniki ryzyka obejmują:
* Stopień prawdopodobieństwa realizacji każdego z celów opisanych w niniejszej informacji prasowej
* Wahania stóp procentowych, kursów walutowych i cen ropy naftowej;
* Zmiany w przepisach, regulacjach i polityce rządowej; oraz
* Regionalne i / lub globalne zmiany społeczno-ekonomiczne.Potencjalne ryzyko i niepewność nie ograniczają tylko do czynników wymienionych powyżej, a Mitsubishi Motors Corporation nie jest zobowiązana do aktualizacji informacji zawartych w niniejszej informacji prasowej, ani komentowania wszelkich wydarzeń w przyszłości.